Wilno

miasto Litwinów i Polaków

Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej

Aktualności: Zdjęcia w galerii

"Kto, co i dlaczego?",

czyli co należy wiedzieć o warsztatach w Wilnie

Kto jest pomysłodawcą warsztatów?

Pomysłodawczynią tych warsztatów humanistycznych jest pani Regina Lewkowicz, dyrektor XIV LO w Warszawie.

Kto jest autorem programu warsztatów i ich organizatorem?

Koncepcję warsztatów humanistycznych opracowały dwie panie profesor XIV LO w Warszawie - pani Ewa Macias (polonistka) i pani Jolanta Zimnoch (nauczycielka historii).

Od 2003 roku czuwają one również nad merytoryczną stroną przedsięwzięcia oraz zajmują się sprawami organizacyjnymi dotyczącymi przewodników, noclegów, wyżywienia itp.

Kiedy rozpoczyna się historia warsztatów?

Program warsztatów powstawał w czasie, gdy Polska i Litwa rozważały swoje wstąpienie do Unii Europejskiej, tj. w roku 2003.

Właśnie w październiku owego roku udało się po raz pierwszy zrealizować projekt wyjazdu do Wilna.

Z czyją pomocą organizowane są warsztaty?

W chwili, gdy pierwsze grupy uczniów rozpoczynały realizację programu warsztatów, wielkie wsparcie zostało udzielone szkole przez:

  • Pana Andrzeja Urbańskiego - ówczesnego prezydenta m.st. Warszawy, który przyjął honorowy patronat nad projektem;
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji;
  • Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie - Pana Stanisława Z. Cygnarowskiego;
  • Członka Zarządu Domu Kultury Poskiej w Wilnie - Pana Mieczysława Palewicza;
  • Prezesa Zarządu "Kuriera Wileńskiego" - Pana Zygmunta Klonovskiego;
  • Dziennikarkę Radia Polonia - Panią Marię Wieczorkiewicz.

Szczególne znaczenie ma praca wykonywana przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, który po dziś dzień uczestniczy w działaniach mających na celu pozyskanie funduszy na organizację projektu, co w założeniu ma zmniejszyć koszty uczestnictwa.

Dla kogo organizowane są warsztaty?

Warsztaty organizowane są dla uczniów klas drugich XIV LO im. Stanisława Staszica.

Na czym polegają?

Warsztaty humanistyczne w Wilnie trwają w sumie (z przejazdem Warszawa - Wilno - Warszawa) 5 dni, z których 3 przeznaczone są na zwiedzanie zabytków.

W planie znajduje się również wizyta w redakcji "Kuriera Wileńskiego".

Uczniowie są zobowiązani przed warsztatami przygotować referaty nt. zwiedzanych później zabytków. Już na miejscu referujący w razie potrzeby są korygowani przez przewodnika.

Kolejnym elementem warsztatów jest wystawienie przedstawienia (wg scenariusza napisanego przez uczniów danej klasy) na temat twórczości Adama Mickiewicza.

Każda klasa musi też wykonać projekt, który po powrocie zaprezentuje w szkole. Przez kilka lat było to sprawozdanie w formie filmu nakręconego podczas warsztatów w Wilnie. Teraz jest to zrobienie plakatu o pobycie danej klasy w Wilnie.

Takie urozmaicenie nauki języka polskiego i historii sprawia, że każdy kolejny rocznik nie może doczekać się szkolnego wyjazdu do stolicy Litwy.

Po co organizowane są warsztaty?

Głównym celem warsztatów w Wilnie jest uświadomienie młodym ludziom jak dorobek duchowy i tradycja wpłynęły na ich obecne miejsce, rolę i znaczenie w kulturze Europy.

Ponadto istotne jest uwrażliwienie na dzieła sztuki - literaturę, malarstwo, rzeźbę i architekturę.

Zachęcam do zapoznania się z założeniami tych warsztatów ujętymi słowami autorek.

Copyright: Katarzyna Kańska & Bartłomiej Gajewski

Tę stronę odwiedziło już 625 osób.